Име на модел: Тегло:

Името на модел трябва да изглежда по следния начин:

Radar RPX-800 Z1A 185/65 R14 - примерен модел с размери
Празно място(интервал) е задължителен между: име, височина/широчина, диаметър
Име: Radar RPX-800
Височина/широчина: 185/65 наклонената черта е задължитена между цифрите
Диаметър: R14 - символа преди числото е задължителен, без значение дали е "R"