Седмично Автоматично създаване на курсове

Course ID Name Vehicle Start Time Drivers Ден
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя